Personal

Personalens grundutbildning ikon

Personalens grundutbildning

Vår personal är utbildade inom vård och omsorg med relevant inriktning. Samtidigt jobbar vi aktivt och jämt för kompetensutveckling av våra personal i verksamheten.

Macorenas personal har också erfarenhet och utbildning inom servicetjänster som matlagning, städning, tvätt, inköp, städ, aktiviteter och andra uppdrag som ledsagning och avlösning.

Kontakt och språk ikon

Språkkunskaper

Svenska, Engelska, Grekiska, Franska, Rumänska, Ungerska, Finska, Ryska, Serbo-Kroatiska, Bosniska, Persiska, Turkiska, Dari, Urdu, Mandarin och Arabiska.

Specialkompetens ikon

Specialkompetens

Med hemtjänstpersonalens speciella kompetens bedrivs hemtjänstinsatserna enligt veten-skap och beprövad erfarenhet för att underlätta ett självständigt liv i eget hem.

Målet är också en meningsfull tillvaro efter individuella förutsättningar. Vi erbjuder omvårdnad med individuell inriktning som sker med värdighet och hänsyn till religion, etnisk tillhörighet och integritet.

Macorenas speciell kompetens är också att jobba med kvalitetsområden som kontinuitet, flexibilitet, självbestämmande, integritet för att säkerställa god kvalitet och trygghet hos sina kunder.

Specialkompetens ikon

Kompetensutveckling​

Hemtjänstpersonalens kompetens och utbildning är avgörande för företagets mål. ​På vår arbetsplats finns flöden av relationer mellan människor som bär upp arbetsplatsens kunnande och kompetens.

Hemtjänstpersonalen på Macorena omfattar både reell och yrkesutbildning inom vård och omsorg. ​Vårt samhälle och vår verksamhet med snabba förändringar begär effektiva och professionella resurser.

Macorena hemtjänst strävar därför efter att utöka personalens kompetens och anordnar utbildningar ständigt.

Generell samt individuell kompetensutveckling planeras och utförs enligt vår utvecklingsplan på företaget. Flera av våra medarbetare har gått på utbildning och skaffat kompetens att tillhandahålla demenssjukdomar med god kunskap om och arbetssätt kring.