VI ERBJUDER HEMTJÄNST AV HÖG KVALITÉ UTIFRÅN KUNDENS BEHOV

 

NYHETER

Träffpunkt med Macorenas  kunder den 5 sep 2019,  kl.14:00 i Vasa Parken.
Vi hade en fin sammanställning med en stor del av våra kunder; De lärde känna varandra och det blev ett fint utbyte av erfarenheter och tankar . Vi har tillsammans njutit av en trevlig lunch i ett trevligt sällskap. Vi utbringade ”ett skål” med saft och kaffe. Det var en härlig eftermiddag som alla uppskattade och önskade att göra om det !
Personalfest lördag den 29:e oktober 2018
Ännu en lyckad kväll på Macorena hemtjänst tillsammans med medarbetarna. Macorena fortsätter att förstärka gemenskaper bland medarbetarna. Festen var arrangerad med olika evenemang och höjdpunkten var den vackra flamingo dansen och avslutade med en glada och livfulla uppskattningar.
Sommarutflykt 7:e september 2018
Utflykten på Drakenbergsparken i Hornstull tillsamman med kunder, personal och anhöriga. Alla var nöjda och uppskattade denna stunden och möjligheten.

Livlig personalfest där många deltog. Alla var glada och väldigt nöjda. Vi hade danstävlingar, lotteri, underhållning, magdans, alla deltagare fick en goodiebag och bjöds på mycket god mat. 

APT Januari 2018

Daniela tackar av Elinor efter en givande utbildning om Våld och hot i nära relationer. Många medarbetare deltog på APT och utbildningen och var väldigt nöjda.

Invigning av nytt kontor i Akalla Finlandsgatan 66 2018-06-08 
Både våra ärade kunder och medarbetare var bjudna till invigningen. 
Efter en runda fick gästerna en varm stund tillsammans och fikade för en ljus och lyckosam framtid.
APT- Utbildning April 2018
En härlig utbildning om bemötande via teater med aktiv och nära medverkan av medarbetarna från A Domicil och Macorena. Vi är stolta över ett bra samarbete mellan två hemtjänst verksamhet där vi skapar en forum för möjlighet till utveckling och inlärning. 2018-05-05
APT med utbildning från Ellinor
Första APT januari 2018 med utbildning om hot och våld i nära relationer. Den härliga Ellinor från kvinnojouren höll i utbildningen. En spännande och lärorik utbildning för deltagarna. 
Personalfest 27:e oktober 2017

En fantastisk kväll tillsammans. En personalfest med flera fina underhållningar med glada medarbetare. Macorena höjer möjligheten för närmare samarbete och starkare samhörighet.

Utflykt 23:e augusti
 sommaren 2017

Den 23:e augusti anordnades en utflykt till Aspuddensparken. Alla var glada över utflykten och möjligheten för ett socialt umgänge och den gröna miljön och det goda fikat. Tack för personalinsatsen för en lyckad utflykt. Citat från Signe: Det var härligt med utflykten. Jag rekommenderar er till de som behöver hemtjänst.

Träffpunkt sommaren 2017

Macorena Hemtjänst höll under sommaren 2017 i en träffpunkt för våra kunder vid huvudkontoret. Vi bjöd på olika sorters mat, förfriskningar, fika och smörgåstårta. Personalen förberedde allt och tog emot gästerna med varmt välkomnande och gott bemötande, allt till stämningsfull livemusik. Det erbjöds massage och handvård för samtliga gäster. Nästan alla i personalen och våra kunder närvarade och alla trivdes väldigt bra, eller som en av våra kunder uttryckte sig ”skönt att få komma till en tillställning som är annorlunda mot min vardag och få umgås med andra samt sjunga och dansa tillsammans”. Alla närvarande uttryckte stor uppskattning för träffpunkten som avslutades med många varma kramar.

Covid-19 Macorena Hemtjänst
Macorena hemtjänst vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Detta har vi börjat med efter att Folkhälsomyndigheten meddelat att det finns samhällsspridning i Sverige. Macorena hemtjänst anser att det är nödvändig för att begränsa risken för ytterligare smittspridning och jobbar kontinuerligt för att minska riskerna för smitta.
 
Väsentliga åtgärder:
•    Medarbetare som uppvisar sjukdomssymtom får inte komma till arbetet två dagar efter att de är symtomfria.
•    Medarbetare som varit utomlands behöver stanna hemma 14 dagar efter hemkomst innan de återgår till arbetet.
•    Vårt arbetssätt och våra rutiner gällande vårdhygien, korrekt användning av skyddsutrustningar, fortlöpande information och utbildning till medarbetarna.
•    Vi har även engagerat oss om socialisolering och vidtagit fungerande smittskyddsåtgärder för uppdraget.

PERSONAL

Personalens grundutbildning

Vår personal är utbildade inom vård och omsorg med relevant inriktning. Samtidigt jobbar vi aktivt och jämt för kompetensutveckling av våra personal i verksamheten.

Macorenas personal har också erfarenhet och utbildning inom servicetjänster som matlagning, städning, tvätt, inköp, städ, aktiviteter och andra uppdrag som ledsagning och avlösning.

Svenska, Engelska, Grekiska, Franska, Rumänska, Ungerska, Finska, Ryska, Serbo-Kroatiska, Bosniska, Persiska, Turkiska, Dari, Urdu, Mandarin och Arabiska.

 

Språkkunskaper
 
Våra tilläggstjänster är*

Hårvård samt enklare fotvård i hemmet.

Sällskap till läkare och andra ärenden.

 

Hjälpa till bakning och catering till mindre kalas och extra handlingar

Promenader eller annat som stor städning, fönsterputs, stor handla, gräsklippning, snöskottning.

 

Ledsagning till Teater, restaurang och biobesök eller alla andra önskningar.

 

*Tilläggstjänsterna utförs av vår fackmannamässiga personal.

Specialkompetens

Med hemtjänstpersonalens

speciella kompetens bedrivs hemtjänstinsatserna enligt veten-skap och beprövad erfarenhet för

att underlätta ett självständigt

liv i eget hem.

 

Målet är också en meningsfull tillvaro efter individuella förutsättningar. Vi erbjuder omvårdnad med individuell inriktning som sker med värdighet och hänsyn till religion, etnisk tillhörighet och integritet.

 

Macorenas speciell kompetens

är också att jobba med kvalitetsområden som kontinuitet, flexibilitet, självbestämmande, integritet för att säkerställa

god kvalitet och trygghet

hos sina kunder.

Kompetensutveckling

Hemtjänstpersonalens kompetens och utbildning är avgörande för företagets mål. ​På vår arbetsplats finns flöden av relationer mellan människor som bär upp arbetsplatsens kunnande och kompetens.

 

Hemtjänstpersonalen på Macorena omfattar både reell och yrkesutbildning inom vård och omsorg. ​Vårt samhälle och vår verksamhet med snabba förändringar begär effektiva och professionella resurser.

 

Macorena hemtjänst strävar

därför efter att utöka personalens kompetens och anordnar utbildningar ständigt.

Generell samt individuell kompetensutveckling planeras och utförs enligt vår utvecklingsplan på företaget. Flera av våra medarbetare har gått på utbildning och skaffat kompetens att tillhandahålla demenssjukdomar med god kunskap om och arbetssätt kring.

 
 

HEMTJÄNST

Våra tjänster

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att Macorena tar hand om dina sysslor och olika former av omsorg i ditt hem.

Hemtjänsten omfattar liten till avancerade hjälp som städ, tvätt, inköp, aktiviteter, matlagning, matning,
personlig omvårdnad och hygien. 
Macorena har även följeslagning där hemtjänstpersonalen följer
och hjälper dig till de beviljade ärenden utanför ditt hem. Det kan röra sig om olika ärenden till
vårdinrättning, och dagverksamhet.

Avlösning

Avlösning innebär att Macorena lättar påfrestningen för en familj som tar hand om
en anhöriga med stort behov av hjälp och stöd.

Hushållsarbete

Macorena hjälper dig även som privatperson när du behöver avlastning och hjälp med
ditt vardagliga hushållsarbete och det du själv inte orka göra. Du är välkommen att kontakta oss!

Ledsagarservice

Ledsagning innebär insats i form av följeslagare ute i samhället för personer
med vissa funktionsnedsättningar.

Trygghetsjouren

Trygghetsjouren har ansvaret under jourtid i Stockholms stad för att personer
inom äldreomsorgen samt de med en funktionsnedsättning får stöd och hjälp ifrån
socialtjänsten i akut uppkomna situationer.

 

 Öppettider för medborgarna från 1 september 2018

Vardagar:  kl. 16.00-08.00
 

Helger: från fredag kl. 16.00 till måndag kl. 08.00.
 

Röda dagar: Dygnet runt
 

Telefonnummer för medborgarna: 08-508 40 700
 

Vardagar dagtid nås stadens verksamheter genom Kontaktcenter Stockholm:
 

Direktnummer till Kontaktcenter Äldre Direkt: 08-80 65 65

Direktnummer till Kontaktcenter funktionsnedsättning: 08-508 11 508

Information om behandling av personuppgifter

Macorena  Hemtjänst AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig.

 

Som anställd hos oss på Macorena Hemtjänst AB behandlas personuppgifter om dig som är

nödvändiga och relevanta för att Macorena Hemtjänst AB ska kunna sköta personaladministrationen

inom anställningsförhållandet.

Macorena Hemtjänst AB är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din chef eller till personalavdelningen.

 

Du kan också kontakta oss på Tegelbruksvägen 4, BV, 126 32 Hägersten eller via telefon, 08-641 40 80.

Läs mer om behandling av personuppgifter:https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

OM OSS

Macorena Hemtjänst AB är ett vård- och omsorgsföretag och finns för dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vi erbjuder dig omvårdnad, service, matlagning, ledsagning och trygghet så att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi har förutsättningar och metoder för en kontinuerlig kvalitet av det vi erbjuder. 

 

Mål och inriktning

Vårt mål är att du får vård- och omsorg samt service av god kvalitet. Vi har personcentrerad syn och därför anpassar vi oss till individuell vård- och omsorg som också lämpar sig till olika kulturer och etniska bakgrunder. 

 

Vår värdegrund

• Respekt och välbefinnande

• Delaktighet och självbestämmande

• Trygghet och tillgänglighet

Vår värdegrund är grundregler och stöd till hur vi ska vara mot kunden och mot varandra. Värdegrundens syfte är att signalera ett tydligt budskap gällande den salutogena metoden för att individanpassa vård och omsorg på ett meningsfullt sätt som ska prägla verksamheten.

Värdegrund ska synas i de dagliga handlingarna och utförande av arbetsuppgifterna. Vår värdegrund ska präglas av kundernas välbefinnande och känslan av meningsfullhet samt personalens glädje.


Våra medarbetare

Våra medarbetare är utbildade sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, alla med stort intresse, erfarenhet och omtanke. Vi bjuder på kontinuerlig omsorg och besök av en kontaktman och har sällan personalbyte.
Vi har omfattande kultur- och etnisk kunskap men vår största är rumänsk, polsk och grekisk. Våra medarbetare talar även ryska, ungerska, turkiska och persiska.

 

Vår vision

Att skapa förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet i trygghet och glädje.

 


Matlagning, ledsagning och promenadsällskap

Ditt välbefinnande och nöjdhet är viktigt för oss. Därför kommer vi hem till dig med respekt och trygghet som grund till vårt arbete och stöttar med det som underlättar din vardag. Vi lyssnar på dig och tillsammans med dig bestämmer hur insatsen ska utföras.

Samverkan och kvalitetsarbete 

Vi har samverkan med primärvården och andra vårdenheter därför kan vi underlätta dina behov med dessa kontakter.

Vi jobbar dessutom ständigt med kvalitet därför har vi skaffat ett kvalitetsteam som består av specialister. Kvalitetsteamet strävar med engagemang och ambition efter att förebygga brister samt förbättra det vardagliga arbetet hos våra kunder.

 

Lagen om valfrihet

Det är alltid hemkommunen och biståndsenheten som beviljar den hjälp och stöd som ska utföras hos individen.

Lagen om valfrihet LOV innebär att du som individ får välja din utförare så kallad hemtjänstföretag.

Innan beslutet om hjälp och stöd beviljas behöver biståndsenheten göra en utredning. I sådana fall behöver du lämna in din ansökan om den hjälp och stöd du behöver till det stadsdelskontor du tillhör.

Ring oss så berättar vi om hur du ska göra för att ansöka om hjälp i hemmet!

 

Macorena Hemtjänst: 08-641 40 80

 

MEDARBETARE

 Personalansvarig

Virginia Dima

virginia@macorena.se

Tel. 073 584 90 97

 

Ekonomi

Cristina Vasilescu

cristina@coreredovisning.com

Tel. 070 224 11 87

 

Operativchef

Patrick Rodriguez

patrick.rodriguez@macorena.se

Tel. 08 641 40 80

 

Verksamhetsansvarig

Farah Abedin

farah@macorena.se

 

 

AUKTORISERADE FÖR ÄLDRE OMSORG INOM

KONTAKT

Huvudkontor

Tegelbruksvägen 4,

BV, 126 32 Hägersten

 

info@macorena.se

Tel: 08-641 40 80

Mån - Fre 08.00 - 17.00

Jobbansökan

För att ansöka om jobb hos Macorena Hemtjänst, bifoga personligt brev samt

CV till: info@macorena.se

Frågor ring oss: 08-641 40 80
Frågeformulär

För frågor eller annat, vänligen ring: 08-641 40 80 eller fyll i följande formulär.

 

© 2019  Macorena Hemtjänst. Tegelbruksvägen 4, BV, 126 32 Hägersten