VI ERBJUDER HEMTJÄNST AV HÖG KVALITÉ UTIFRÅN KUNDENS BEHOV

Senaste nyheter

Covid-19 Macorena Hemtjänst

Macorena hemtjänst vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Detta har vi börjat med efter att Folkhälsomyndigheten meddelat att det finns samhällsspridning i Sverige. Macorena hemtjänst anser att det är nödvändig för att begränsa risken för ytterligare smittspridning och jobbar kontinuerligt för att minska riskerna för smitta.

Väsentliga åtgärder:

  • Medarbetare som uppvisar sjukdomssymtom får inte komma till arbetet två dagar efter att de är symtomfria
  • Medarbetare som varit utomlands behöver stanna hemma 14 dagar efter hemkomst innan de återgår till arbetet
  • Vårt arbetssätt och våra rutiner gällande vårdhygien, korrekt användning av skyddsutrustningar, fortlöpande information och utbildning till medarbetarna
  • Vi har även engagerat oss om socialisolering och vidtagit fungerande smittskyddsåtgärder för uppdraget

AUKTORISERADE FÖR ÄLDRE OMSORG INOM