Våra tjänster

Hemtjänst

Hemtjänst innebär hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Macorena erbjuder hemtjänst och tar hand om dina behov och dagliga sysslor som personlig omvårdnad såsom hygien eller hjälp vid måltider, hjälp med städ, tvätt, inköp, aktiviteter och matlagning.

Avlösning

Vi erbjuder avlösning i hemmet som betyder att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter.

Hushållsarbete

Macorena hjälper dig även som privatperson när du behöver avlastning och hjälp med ditt vardagliga hushållsarbete och det du själv inte orka göra. Du är välkommen att kontakta oss!

Ledsagning

Vi erbjudet ledsagning som innebär insats i form av följeslagare ute i samhället, aktiviteter och ärende utanför hemmet. Syftet med insatsen är att bryta isoleringen som utformas individuellt och har karaktären av personligt stöd.

Trygghetsjouren

Trygghetsjouren har ansvaret under jourtid i Stockholms stad för att personer inom äldreomsorgen samt de med en funktionsnedsättning får stöd och hjälp ifrån socialtjänsten i akut uppkomna situationer.

Öppettider för medborgarna från 1 september 2018
Vardagar:  kl. 16.00-08.00
Helger: från fredag kl. 16.00 till måndag kl. 08.00.
Röda dagar: Dygnet runt

Telefonnummer för medborgarna: 08-508 40 700

Vardagar dagtid nås stadens verksamheter genom Kontaktcenter Stockholm:

Direktnummer till Kontaktcenter Äldre Direkt: 08-80 65 65
Direktnummer till Kontaktcenter funktionsnedsättning: 08-508 11 508