Om oss

Macorena Hemtjänst AB är ett vård- och omsorgsföretag och finns för dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vi erbjuder dig omvårdnad, service, matlagning, ledsagning och trygghet så att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi har förutsättningar och metoder för en kontinuerlig kvalitet av det vi erbjuder.

Ring oss så berättar vi om hur du ska göra för att ansöka om hjälp i hemmet: 08-641 40 80

Mål och inriktning

Vårt mål är att du får vård- och omsorg samt service av god kvalitet. Vi har personcentrerad syn och därför anpassar vi oss till individuell vård- och omsorg som också lämpar sig till olika kulturer och etniska bakgrunder.

Vår vision

Att skapa förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet i trygghet och glädje.

Vår värdegrund

  • Respekt och välbefinnande
  • Delaktighet och självbestämmande
  • Trygghet och tillgänglighet

Vår värdegrund är grundregler och stöd till hur vi ska vara mot kunden och mot varandra. Värdegrundens syfte är att signalera ett tydligt budskap gällande den salutogena metoden för att individanpassa vård och omsorg på ett meningsfullt sätt som ska prägla verksamheten.

Värdegrund ska synas i de dagliga handlingarna och utförande av arbetsuppgifterna. Vår värdegrund ska präglas av kundernas välbefinnande och känslan av meningsfullhet samt personalens glädje.

Våra medarbetare

Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden, alla med stort intresse, erfarenhet och omtanke. Vi bjuder på kontinuerlig omsorg och besök av en kontaktman och har sällan personalbyte.

Vi har omfattande kultur- och etnisk kunskap men vår största är rumänsk, polsk och grekisk. Våra medarbetare talar även ryska, ungerska, turkiska och persiska.

Matlagning, ledsagning och promenadsällskap

Ditt välbefinnande och nöjdhet är viktigt för oss. Därför kommer vi hem till dig med respekt och trygghet som grund till vårt arbete och stöttar med det som underlättar din vardag. Vi lyssnar på dig och tillsammans med dig bestämmer hur insatsen ska utföras.

Samverkan och kvalitetsarbete

Vi har samverkan med primärvården och andra vårdenheter därför kan vi underlätta dina behov med dessa kontakter.

Vi jobbar dessutom ständigt med kvalitet därför har vi skaffat ett kvalitetsteam som består av specialister. Kvalitetsteamet strävar med engagemang och ambition efter att förebygga brister samt förbättra det vardagliga arbetet hos våra kunder.

Lagen om valfrihet​

Det är alltid hemkommunen och biståndsenheten som beviljar den hjälp och stöd som ska utföras hos individen.

Lagen om valfrihet LOV innebär att du som individ får välja din utförare så kallad hemtjänstföretag.

Innan beslutet om hjälp och stöd beviljas behöver biståndsenheten göra en utredning. I sådana fall behöver du lämna in din ansökan om den hjälp och stöd du behöver till det stadsdelskontor du tillhör.