Cookies

Kakor (cookies) är små textfiler som sparas på besökarens dator och innehåller information. Kakor kan användas av tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell. Kakor kan också användas för statistik.

Alla som besöker en webbplats med kakor ska enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) få information om att webbplatsen använder kakor och varför kakor används. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Det finns två typer av kakor:

  • Sessionskakor lagras tillfälligt i besökarens dator under den tid som besökaren är kvar på webbplatsen. De försvinner när besökaren stänger webbläsaren.
  • Varaktiga kakor lagras i besökarens dator under en längre tid och finns kvar till ett förbestämt utgångsdatum. De försvinner tidigare om besökaren väljer att radera dem.

Mer information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Post- och telestyrelsens webbplats

Information om behandling av personuppgifter

Macorena  Hemtjänst AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig.

Som anställd hos oss på Macorena Hemtjänst AB behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att Macorena Hemtjänst AB ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet.

​Macorena Hemtjänst AB är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din chef eller till personalavdelningen.

Du kan också kontakta oss på Tegelbruksvägen 4, BV, 126 32 Hägersten eller via telefon, 08-641 40 80.

Läs mer om behandling av personuppgifter hos Datainspektionen.