APT 31 mars 2023

Publicerad: 20 apr 2023

APT 31 mars 2023 med utbildning om ”Samtal i livets slutskede”. Vård i livets slutskede kräver ofta etiska överväganden. Det är därför viktigt att personalen får kunskap om etiska principer, förhållningssätt och bemötande.